dimecres, 12 d’octubre del 2011

RECONEIXEMENT DE PROTEÏNES DE L'OU

1) Objectius:

- Reconèixer un tipus de proteïnes en concret (proteïnes de la clara de l’ou, ovoalbúmines)
- Demostrar algunes propietats que caracteritzen les proteïnes.

2) Materials:
- Clara d'ou ( albúmina )                                                             
- Àcid clorhídric (HCl)
Àcid cítric                                                                    
- Hipoclorit de sodi (NaClO)
- Hidròxid de sodi (NaOH)
- Sulfat de coure (Cu SO4)
- Tubs d'assaig, gradeta, pipetes graduades, vasos de precipitats, bec bunsen (escalfador), pinces i varetes.

3) Procediments:

1. Identificació proteïnes de l’ou ovoalbúmines:

Técnica:

- Posar 3 ml d'albúmina dins un tub d'assaig.
- Afegir 2 ml d'hidròxid de sodi al 20%.
- Afegir 4 o 5 gotes de sulfat de coure diluïda a l'1%.

1.- Que pots observar?

2. Desnaturalització proteïnes:

Técnica:

- Col·locar en un tub d'assaig una petita quantitat d'albúmina o clara d'ou.
- Afegir unes gotes de:

a) HCl pH=?
b) Àcid cítric pH=?
c) NaClO pH=?
d) NaOH pH=?
e) Calor tª=?

2.- Que pots observar en cadascun dels casos anteriors?


PROCEDIMENT
RESULTAT
DESNATURALITZACIÓ

Albúmina + HCl


Albúmina + àcid cítric


Albúmina +  NaClO


Albúmina + NaOH

Albúmina + Calor (Q)
3.- Que significa que una proteïna s’ha desnaturalitzat?
4.- Quins factors provoquen la desnaturalització d’un proteïna?
5.- Una proteïna desnaturalitzada perd el seu valor nutritiu?