divendres, 2 de desembre del 2011

PREGUNTES DISSECCIÓ COR

1.- Quina funció tenen els vasos sanguinis que es troven al voltant del cor?
2.- A quines cavitats cardíaques arribes si introdueixes una palleta per l'arteria aorta, per l'arteria pulmonar, per les venes pulmonars i per les venes caves?
3.- Per quina raó les parets dels ventricles són més gruixades que les parets de les aurícules?
4.- Quina de les dues cavitats ventriculars és més gran? Quina de les dues té les parets més gruixades? Té alguna relació aquesta estructura amb la paret dels ventricles?
5.- Quines diferències es poden observar entre la vàlvula mitral i la tricúspide?